| Στηρίζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη: 2313323869 

Η Αντηρίδα στους μικρούς ασθενείς

Το Σάββατο το πρωί, οι έφηβοι εθελοντές στην Αντηρίδα γοήτευσαν τους μικρούς ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύονται στην Παιδιατρική και Παιδοχειρουργική, με κόλπα μαγικά. Παιδιά και γονείς ενθουσιάστηκαν με την παράσταση των μαθητών εθελοντών.

Οι μαθητές Λυκείου μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εφήβων Εθελοντών. Η προσφορά τους είναι πολύτιμη και με τις υπηρεσίες τους συμβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση του έργου της Αντηρίδας.