| Στηρίζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη: 2313323869 

Η ΑΝΤΗΡΙΔΑ τοποθέτησε επιγραφές γραφείου

Η ΑΝΤΗΡΙΔΑ τοποθέτησε απλές επιγραφές γραφείου σε διάφορα σημεία εντός του νοσοκομείου για να ενημερώσει τους επισκέπτες, ασθενείς και συνοδούς για τις υπηρεσίες που μπορεί να τους προσφέρει. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη για την πολύτιμη συνδρομή τους και τους εθελοντές για τη συμμετοχή και τη βοήθειά τους στις δράσεις της Αντηρίδας.